W jaki sposób robić rozbiórki budynków na własnej działce, aby nie mieć problemów z polskim prawem?

przez | 8 grudnia 2022
Niekiedy się zdarza, że na działce usytuowane są stare a nierozebrane obiekty. Zazwyczaj nie oddziałują one na koszt działki budowlanej, dlatego nie stanowią kłopotu dla nabywcy działki budowlanej. Niestety z upływem czasu zniszczone budynki mogą przynieść niemało kłopotów, przez co wstępne pozytywy ulegają zredukowaniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Często się okazuje, że zniszczone obiekty nie zostaną włączone do budowanego obiektu, wobec tego trzeba dokonać rozbiórki. Prawo Fuzje i przejęcia związane z budową jasno precyzuje, w jakich sytuacjach trzeba otrzymać pozwolenie na wyburzenie a kiedy zachodzą prawne odstępstwa. Burzenie budynków nie może z tego powodu być dokonane bez pozwolenia (wyburzanie i rozbiórka budowli). Dokumenty trzeba złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. We wniosku należy określić adres danej nieruchomości, która ma być rozebrana, numer ewidencyjny działki budowlanej jak również opisać zamierzenie związane z budowlanką, to jest zaznaczyć, że planowana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek winien zostać osobiście podpisany oraz zaopatrzony w datę i terytorium, w którym został sporządzony. Potrzeba też dołączyć do tego wniosku wyrażoną zgodę właściciela budynku na rozbiórkę, opis robót związanych z rozbiórką. Potrzeba ponadto zapewnić, że zostanie zachowane bezpieczeństwo dla ludzi i mienia. Konieczny jest na dodatek obrys ulokowania budynku na działce. Omówione wyżej papiery mogą być niedostateczne w przypadku złożonych robót rozbiórkowych. Wtedy konieczny stanie się również konkretny projekt architektoniczny rozbiórki. Jeśli budynek ulokowany jest na terenach szczególnych, przykładowo: górniczych, niezbędne mogą się okazać wszelkie uzgodnienia, rozmowy oraz pisemne ekspertyzy innych instytucji.

Burzenie budynków z pewnością wymaga zatrudnienia kierownika budowy, który będzie kontrolował przebieg prac. W pojęciu prawa kierownikiem jest w stanie być osoba posiadające adekwatne wykształcenie i uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest prowadzenie dziennika rozbiórki i zabezpieczenie miejsca jak również troska o właściwy przebieg prac wyburzeniowych. Po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń należy przystąpić do wyburzania, które nie jest prostą czynnością. Opłaca się wobec tego zlecać rozbiórki specjalistycznym firmom.