Żeby zostać rzeczoznawcą majątkowym trzeba przejść trudną oraz długą drogę

przez | 29 listopada 2022
Aby wykonywać niektóre profesje trzeba posiadać pozwolenie właściwego ministerstwa. Do takich należy rzeczoznawca majątkowy, który żeby działaś w zawodzie wymaga licencji i wpisu do krajowego rejestru przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

listowna oferta o pracę

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to zawód cieszący się poważaniem wśród Polaków. Rzeczoznawca może wybrać kilka różnych dróg realizowania kariery.
Licencjonowany rzeczoznawca ma możliwość podjąć pracę w biurze albo wystartować z własnym biznesem, nawiązać kolaborację z bankiem, natomiast doświadczony rzeczoznawca może ubiegać się o zostanie biegłym sądowym . Jednakże droga do otrzymania licencji rzeczoznawcy jest długa i kręta, ponieważ wymagania są wysokie. Kandydat musi mieć ukończone studia magisterskie oraz, co więcej rozpocząć studia podyplomowe, których program spełnia minimalne wymagania ministerialne. Lecz osoba, która skończyła studia magisterskie, jakie spełniły wymogi nie mają obowiązku podejmować studiów podyplomowych. Kolejnym etapem jest zdobycie doświadczenia, toteż wymagane jest, żeby przyszły rzeczoznawca podjął praktyki zawodowe. W czasie 12 miesięcznych praktyk praktykant powinien przeprowadzić 15 operatów szacunkowych, z tego powodu okres praktyk wydłużony jest najczęściej do 15 miesięcy. Etapem ostatnim jest przystąpienie do egzaminu, jaki składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, w czasie której kandydat broni wybranych przez siebie operatów.

Gdy już przejrzysz ten tekst, to zerknij także na podobne źródła, które posiadają nie mniej ciekawe dane – one bardzo Cię pochłoną.

Ponieważ egzamin jest dosyć trudny do zdania, do przygotowań trzeba się zabrać dużo wcześniej, już w okresie odbywania praktyk. Dobrze, zatem prawdopodobnie najciekawsze pytanie: ile zarabia rzeczoznawca nieruchomości? Na początku może on wykonać parę wycen na miesiąc, natomiast z upływem czasu nawet 10, wyceniając na zlecenia indywidualne, które zazwyczaj wahają się między 400 – 800 zł za jedną wycenę. Zatem, kalkulując w ten sposób zarobki mieszczą się pomiędzy 4000 a 8000 zł.

Jeśli po przeczytaniu powyższej treści interesuje Cię praca jako lubiany rzeczoznawca nieruchomości Wrocław oraz Kraków mają najlepsze uczelnie, które kształcą w tym kierunku i pomagają zdobyć doświadczenie zawodowe.
Rzeczoznawca, jaki posiada renomę może zarabiać wielokrotność obliczonej już kwoty, jednakowoż aby otrzymać tę renomę trzeba wpierw ciężko oraz wytrwale pracować.