Eksport towarów do państw spoza Unii Europejskiej

przez | 12 października 2022
Sprzedaż dopełniana na rzecz kontrahentów pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej stanowi tak zwany wywóz towarów.

Dostawa produktów która spełnia definicję eksportu generalnie podlega pod ustawę do zastosowania stawki zerowej podatku od towarów i usług, ale muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, tj.więcej w tym opracowaniu (więcejna ten temat- http://www.logintrade.pl/)posiadanie zaświadczeń potwierdzających wywóz towarów poza obszar UE. Według ogólnej definicji umieszczonej w Rozporządzeniu o podatku od towarów i usług – eksport artykułów to dostawa artykułów ekspediowanych lub transportowanych z obszaru kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej przez dostawcę (bądź na jego rzecz) bądź nabywcę mającego siedzibę poza terytorium państwa bądź na jego rzecz – jeżeli eksport jest poświadczony przez urząd celny wskazany w regulacjach. Wyłączeniu podlega jednakże eksport towarów przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub wyekwipowania turystycznych statków powietrznych albo pozostałych środków transportu służących celom osobistym. Co istotne, z eksportem towarów do czynienia mamy również w przypadku, gdy towary objęte zostaną procedurą wywozu w innym kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej, aniżeli Polska.
Certyfikacja Gost (nowa -> dodatkowe informacje) to dokument, który uwierzytelnia zgodność wyrobów z wymogami jakości jak też bezpieczeństwa, które zostały ustalone poprzez Standardy Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Warto zaakcentować, iż od 1 stycznia 2014 r. fakt wystawienia faktury poświadczającej dostawę towarów nie wpłynie na moment zaistnienia obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów.

Zgodnie z obecnie wiążącymi przepisami, fakturę mamy prawo wydać na miesiąc przed dokonaniem dostawy i nie dalej niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy produktów.