Właściwości dokumentu GOST

przez | 6 września 2021
O ile coraz częściej można spotkać się z certyfikatem EAC, stosowanym na terenie Unii Celnej, to jednak nie wszyscy kojarzą standardy GOST funkcjonujące na terenie Federacji Rosyjskiej.

tłumacz

Autor: Robb1e
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to certyfikat jednak ściśle związany z Unią Celną, ponieważ potwierdza on spełnione regulacje techniczne rozpracowane w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie oraz Białorusi.
gps

Autor: Tony Webster
Źródło: http://www.flickr.com

Fachowiec

Autor: Hyundai
GOST certyfikat (więcej opinii: www.certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-k.html) to dokument wydawany dla produktu zgodnego ze standardami rosyjskimi. Inna nazwa to GOST-R, w której ostatnia litera oznacza właśnie Federację Rosyjską. Jeśli dany produkt jest zgodny ze standardami, wtedy zostaje przyznany ów certyfikat.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na opisywany tutaj temat, to użyj informacji (https://www.hospicjumkatowice.pl/opieka/opieka-paliatywna-w-domu.html) opublikowanych w zbliżonym materiale.

GOST może dotyczyć w pewnych przypadkach wszystkich trzech krajów Unii Celnej, jednak jednocześnie należy napomnieć, iż zagadnienia i regulacje we wszystkich trzech wspomnianych krajach są różnorodne. GOST certyfikat wydawany jest na pojedynczą partię na Produkty dostarczone do Federacji Rosyjskiej, a także seryjną, na rok, dwa lub trzy lata. Certyfikat zawiera m.in. informacje o danych producenta oraz odbiorcy, pełną nazwę towaru, jego model czy też opis. Jeśli wcześniej były przyznawane certyfikaty na pojedynczą partię, w czasie późniejszym ubiegać się można o certyfikację seryjną, gdzie podać należy m.in. informacje o wcześniejszych certyfikatach, jak również protokoły badań. Wszelkie dokumenty jednak mogą się od siebie różnić w zależności od pewnych czynników.

W Rosji jest też przyznawane świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, które pozwalają na produkcję lub wwóz na obszar państwa pewnych produktów. Certyfikat potwierdza zgodność towarów z normami higienicznymi oraz sanitarnymi. Zwykle przyznaje się go na czas lat pięciu.