Najwspanialsze projekty i proces wytworzenia kamiennych nagrobków.

przez | 10 lipca 2021
Kamień powszechny już w starożytności wykorzystywany był w budownictwie. I owe zastosowanie ma po dziś dzień. Owy kamień zanim będzie użyty musi zostać najprzód pieczołowicie przyszykowany. Kamieniarz bo tak nazywa się osoba zajmująca się wydobywaniem a także późniejszą obróbką , pozyskuje z kamieniołomu odpowiednie ilości bloków kamiennych. To jeden z nielicznych fachów utrzymujących się nadal.

Cmentarz

Autor: micadew
Źródło: http://www.flickr.com
Właściwie nie zapowiada się żeby miało ulec zmianie. Przede wszystkim dlatego, iż niejeden z nas posiadał okazję udać się na pogrzeb kogoś bliskiego albo znajomego. Owe rewelacyjnie wykonane nagrobki są właśnie dziełem niejednego kamieniarza. Kiedy napotka nas w życiu bardzo przykra okoliczność, którą właśnie jest śmierć, musimy się zainteresować całą oprawą pogrzebową. Prócz mszy w kościele, pochówku na cmentarzu albo stypy do naszego obowiązku należy znaleźć odpowiedni pomnik na grób. Udając się do przedsiębiorstwa kamieniarstwo Warszawa posiadamy satysfakcję właściwie zrobionej pracy takiego pomnika, który sobie zażyczymy. Nagrobki wykonywane bywają standardowo ze skał metamorficznych jak i magmowych. Natomiast zanim wykonany zostanie cudowny granitowy pomnik, kamień powinien przebyć bardzo długą drogę od pozyskania do końcowej obróbki. Kamień po wydobyciu a także przetransportowaniu do zakładu, jest przecięty na właściwiej wielkości płyty.

Kamień bywa dość mocnym surowcem, tymczasem do tego bardzo kruchym jak i można go łatwo u szczerbić. Dlatego do cięcia wykorzystywane są bardzo precyzyjne diamentowe tarcze, które dodatkowo chłodzone są wodą. Następnie tak pocięte kawałki odsyłane są do wyczyszczenia i wygładzenia. Po takiej obróbce standardowo przetransportowane są do mniejszych zakładów kamieniarskich. Zobacz więcej tutaj: szerzej na ten temat pod tym linkiem.

Następnie tam cięte są na odpowiedniej wielkości fragmenty, z jakich powstaje ostateczny produkt w postaci pięknych pomników. Niejeden warsztat kamieniarski, który trudni się w twórczości nagrobków ma tzw. nagrobki galeria, w której udostępnione zostają zaprezentowane wyprodukowane pomniki, wazony i inne rzeczy z owego surowca. Małe zakłady właśnie, dzięki takim galerią zyskują sobie doskonałą sprzedaż, i są w stanie obronić się na rynku. Zobacz galerię: https://tborkowski.pl/galeria-renowacje-pomnikow/.